🌟🌞 Subah Bakhair Zindagi
🌟 ( Ummat Ki Tanbeeh Ke Liye Farmaya ) 🌟
🌟 Yh  Tumahray πŸƒrabπŸƒki Taraf Se Haq Hai Pas Shak Karne Walon Mein Se Nah Ho
Jana🌟

πŸƒ3 / 60_al Imran
Axact

Namal Shah

Namal Shah is Islamic Nayyab Girl , who love Islam and love to post Islamic Things and want to share islamic knowledge with every one so that Islam blessing reach to maximum people and every one enlight with islamic Knowledge.

Post A Comment: