surah fatiha in hindi surah fatiha urdu translation surah fatiha benefits surah fatiha urdu text
Sab terhan ki tareef kkhuda hi ko ( sazawar ) hai jo tamam makhloqaat ka parvar-digaar hai ﴿۱bara meharban nihayat reham wala ﴿۲insaaf ke din ka haakim ﴿۳( ae parvar-digaar ) hum teri hi ibadat karte hain aur tujh hi se madad mangte hain ﴿۴hum ko seedhay raste chala ﴿۵un logon ke raste jin par to apna fazl wakaram karta raha nah un ke jin par ghusse hota raha aur nah gumrahon ke 
﴿۶
surah fatiha arabic
Axact

Namal Shah

Namal Shah is Islamic Nayyab Girl , who love Islam and love to post Islamic Things and want to share islamic knowledge with every one so that Islam blessing reach to maximum people and every one enlight with islamic Knowledge.

Post A Comment:

0 comments: