Nasrani larki sy shadi krna muslim larky ka question answer about marriage.
kere to mohar lena is ka haq hai

nasrani larki sy shadi

Alhmd lillah
Sab se pehlay to hum sawal karne par aap ke shukar guzaar hain, aur doosri baat yeh hai ke mohar ke mauzo mein daakhil honay se qabal asal mein shadi ke hukum ke baara mein maloom karna zaroori hai, ke aaya musalman shakhs ke liye kisi ghair muslim se shadi karna jaaiz hai ke nahi ?

Musalman shakhs ke liye ahal kitaab ki Afif aur pakbaaz aurat ke sath shadi karna jaaiz hai, is par is se Aqab nikah ke waqt hukum lagaya jaye ga ke aaya woh zina aur fisq وفجور aur fahaashi tark kar chuki hai ke nahi .

Agar to woh Iffat وعصمت ki maalik ho aur pak saaf ho to musalman ka is se nikah karna jaaiz hai, aur is haalat mein aurat ko is ka mohar bhi miley ga, asal mein hum is mushkil ko hal karne ke liye aap ko naseehat karte hain ke aap islam qubool kar len is liye ke islam pehlay tamam gunaaho aur معاصی ki aalayshon ko khatam kar ke rakh deta hai .

Aap islam qubool kar ke –apne aap ko aag se bacha len gi aur duniya o akhirat ki Saadat bhi haasil kar len gi aur phir islam qubool karne ke baad aap ka is se shadi karne mein kisi bhi qisam ka shuba baqi nahi rahay ga, aur asal mein nah hi woh mushkil rahay gi jis ka zikar aap ne sawal kya hai .

Hum Allah taala se dua go hain ke woh aap ko hadaiyat naseeb farmaiye aur tofeq aur nijaat ataa farmaiye, salamti to is par hi hai jo hadaiyat ki pairwi karta hai.
Axact

Namal Shah

Namal Shah is Islamic Nayyab Girl , who love Islam and love to post Islamic Things and want to share islamic knowledge with every one so that Islam blessing reach to maximum people and every one enlight with islamic Knowledge.

Post A Comment: